"University team" — Słownik kolokacji angielskich

University team kolokacja
Popularniejsza odmiana: university team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zespół uniwersytecki
  1. university rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2009 he played during six nations championship with the university French team.