ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"United Nations official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalny
  1. nation rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    United Nations officials reported today that most of the country was calm.

podobne do "United Nations official" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "United Nations official" po angielsku

rzeczownik
Charter of the United Nations , UN Charter = Karta Narodów Zjednoczonych (umowa powołująca do życia Organizację Narodów Zjednoczonych)
the Charter of the United Nations , the UN Charter = Karta Narodów Zjednoczonych (umowa międzynarodowa powołująca i regulująca ONZ)

powered by  eTutor logo