ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Union soldier" — Słownik kolokacji angielskich

Union soldier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Unia żołnierz
  1. union rzeczownik + soldier rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At various points, the house was most likely used as a hospital for Union soldiers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo