"Unified Team of Germany" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zjednoczony Zespół Niemiec
  1. Germany rzeczownik + team rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1956, 1960, and 1964 both states had sent a United Team of Germany.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo