ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Ukrainian election" — Słownik kolokacji angielskich

Ukrainian election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ukrainiec wybory
  1. Ukrainian przymiotnik + election rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The party did not participate in the Ukrainian parliamentary election 2002.

powered by  eTutor logo