Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Twitter account" — Słownik kolokacji angielskich

Twitter account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Konto świergotania
  1. twitter rzeczownik + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Someone has made a Twitter account using @jonathanlriches and others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo