"Twilight Time" — Słownik kolokacji angielskich

Twilight Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Końcowy Czas
  1. twilight rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film received a Blu-ray release in February 2013 from Twilight Time.

    Podobne kolokacje: