"Tucson shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Tucson shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tucson zabójstwo
  1. Tucson rzeczownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of his teachers has claimed a similar suspicion after the Tucson shooting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo