"Trophy Winner" — Słownik kolokacji angielskich

Trophy Winner kolokacja
Popularniejsza odmiana: trophy winner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trofeum Zwycięzca
  1. trophy rzeczownik + winner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They would compete in series of challenges to be deemed "trophy winner."

    Podobne kolokacje: