"Trophy Room" — Słownik kolokacji angielskich

Trophy Room kolokacja
Popularniejsza odmiana: trophy room
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Trofeum Pokój
  1. trophy rzeczownik + room rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All I needed was one glance in that trophy room.

    Podobne kolokacje: