"Traditional remedy" — Słownik kolokacji angielskich

Traditional remedy kolokacja
Popularniejsza odmiana: traditional remedy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tradycyjne lekarstwo
  1. traditional przymiotnik + remedy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The treatment normally includes both traditional remedies and modern techniques.

    Podobne kolokacje: