"Track team" — Słownik kolokacji angielskich

Track team kolokacja
Popularniejsza odmiana: track team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zespół w konkurencjach biegowych
  1. track rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The school is also known for its girls' track team.

    Podobne kolokacje: