"Tour season" — Słownik kolokacji angielskich

Tour season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku wycieczki
  1. tour rzeczownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The year in brackets is the European Tour season that it fell into.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo