"Times New Roman" — Słownik kolokacji angielskich

Times New Roman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Times New Roman
  1. time rzeczownik + roman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Think about how many detailed mouse clicks it's going to take to choose, say, Times New Roman.

    Podobne kolokacje: