"Time suggests" — Słownik kolokacji angielskich

Time suggests kolokacja
Popularniejsza odmiana: time suggests
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas sugeruje
  1. time rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Warned by experience I did not this time suggest a return to town.

    Podobne kolokacje: