"Time of opera music" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas opery muzyka
  1. music rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A selective listing by critics of The Times of new or noteworthy opera, classical music and dance events this weekend in the Northeast.

    Podobne kolokacje: