"Time of movies" — Słownik kolokacji angielskich

Time of movies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czas filmów
  1. movie rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Here is a selective listing by critics of The Times of new or noteworthy movies and film series playing this weekend in New York City.

    Podobne kolokacje: