"Tennis team" — Słownik kolokacji angielskich

Tennis team kolokacja
Popularniejsza odmiana: tennis team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zespół tenisowy
  1. tennis rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I ran about 20 miles a week near my home and also played on a tennis team.

    Podobne kolokacje: