"TV season" — Słownik kolokacji angielskich

TV season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): TV pora roku
  1. TV rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Survivor was the top-rated show for the 2000-2001 TV season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo