"TV moment" — Słownik kolokacji angielskich

TV moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): TV moment
  1. TV rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was a wasted opportunity, a chance to explore an emotionally complex situation between best friends that became just another exploitive TV moment instead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo