"Swiss Super League" — Słownik kolokacji angielskich

Swiss Super League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szwajcarska Liga super
  1. Swiss przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is with this name that they started off in the Swiss national league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo