"Swedish word" — Słownik kolokacji angielskich

Swedish word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szwedzkie słowo
  1. Swedish przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It takes its name from the Swedish word for "fire".

    Podobne kolokacje: