"Sunday Sport" — Słownik kolokacji angielskich

Sunday Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sport niedzielny
  1. Sunday rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sunday Sport thrived on its advertising but was a cheaply produced magazine more than a newspaper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo