"Sun Sport" — Słownik kolokacji angielskich

Sun Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słońce Sport
  1. sun rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sun Sports broadcasts the Rays' games on television.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo