BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"Stalin Prize" — Słownik kolokacji angielskich

Stalin Prize kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stalin Nagroda
  1. Stalin rzeczownik + prize rzeczownik
    Silna kolokacja

    During her career, she received the total of four Stalin Prizes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo