"Sports Medal" — Słownik kolokacji angielskich

Sports Medal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sporty Medal
  1. sport rzeczownik + medal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2000, he also received the Australian Sports Medal.

    Podobne kolokacje: