"Sports College" — Słownik kolokacji angielskich

Sports College kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sporty College
  1. sport rzeczownik + college rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is a specialist school that is a Sports College.

powered by  eTutor logo