"Spending is determined" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydatki są określone
  1. determine czasownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Spending has not been determined; LeapFrog spent more than $40 million last year but only $5 million through the first six months of 2006, according to Nielsen Monitor-Plus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo