"Spanish woman" — Słownik kolokacji angielskich

Spanish woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hiszpanka
  1. Spanish przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Spanish women are all alike, their education the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo