"Soviet time" — Słownik kolokacji angielskich

Soviet time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Radziecki czas
  1. soviet przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During Soviet times here the figure was closer to 4 to 1.

    Podobne kolokacje: