"Soviet intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Radziecka interwencja
  1. soviet przymiotnik + intervention rzeczownik
    Silna kolokacja

    The possibility of Soviet intervention again had been raised, he told them.

powered by  eTutor logo