ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"Soviet League" — Słownik kolokacji angielskich

Soviet League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Radziecka Liga
  1. soviet przymiotnik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    They also won the Soviet Top League for a second time in 1978.

    Podobne kolokacje: