"Southern League title" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Południowa Liga tytuł
  1. league rzeczownik + title rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It won 12 championships between 1928 and 1977, including five Southern League titles in six years (1972-1973; 1975-1977).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo