"Southern League club" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Południowa Liga klub
  1. league rzeczownik + club rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He went on to play 103 league games for the Southern League club, scoring two goals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo