"Slovenian League" — Słownik kolokacji angielskich

Slovenian League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słoweniec Liga
  1. Slovenian przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They finished Slovenian league on 1st place with one loss.

    Podobne kolokacje: