"Shooting Championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabójstwo Mistrzostwa
  1. shooting rzeczownik + championship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Additionally, he won a silver medal at the 1964 European Shooting Championships.

powered by  eTutor logo