"Sheffield plate" — Słownik kolokacji angielskich

Sheffield plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sheffield talerz
  1. Sheffield rzeczownik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Soho produced high-quality buckles, buttons, boxes, trinkets in steel, gold, sterling silver, and Sheffield plate.

    Podobne kolokacje: