"Shadow possesses" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow possesses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień posiada
  1. shadow rzeczownik + possess czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow that had been growing within her had possessed him completely.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo