"Shadow Mountain" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Mountain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień Góra
  1. shadow rzeczownik + mountain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shadow Mountain, the book's publisher, was alerted of this later that day, but thousands of copies had already been sold.

powered by  eTutor logo