"Sewerage Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Sewerage Authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ścieki Władza
  1. sewerage rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dhaka WASA (Water Supply & Sewerage Authority) was established in 1963.

    Podobne kolokacje: