"Sensuous Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Sensuous Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: sensuous woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta działająca na zmysły
  1. sensuous przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has also been described as the most sensuous woman alive.

    Podobne kolokacje: