"Season stirs" — Słownik kolokacji angielskich

Season stirs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mieszania pory roku
  1. season rzeczownik + stir czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Season, to taste, with salt and freshly ground black pepper, add the lemon juice and stir.

    Podobne kolokacje: