"Save-the-Redwoods League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Save-the-Redwoods Liga
  1. save-the-redwoods rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She sat on the council of the Save-the-Redwoods League and the Big Sur Land Trust.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo