"Sanskrit word" — Słownik kolokacji angielskich

Sanskrit word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sanskryt słowo
  1. Sanskrit rzeczownik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is also the Sanskrit word for incense or perfume itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo