"Russian woman" — Słownik kolokacji angielskich

Russian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjska kobieta
  1. Russian przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But then, she thought, maybe that was what Russian women looked like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo