"Russian Premier League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rosyjskie Premier League
  1. Russian przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the early 1970s the club was back in the Russian leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo