"Roman woman" — Słownik kolokacji angielskich

Roman woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rzymianin kobieta
  1. roman przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His blood is better than it could be with a Roman woman for mother.

    Podobne kolokacje: