"Riverfront Time" — Słownik kolokacji angielskich

Riverfront Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nadbrzeże Czas
  1. riverfront rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was editor at The Riverfront Times, the alternative newsweekly in St. Louis, for 11 years.

    Podobne kolokacje: