"Renaissance Book" — Słownik kolokacji angielskich

Renaissance Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka renesansowa
  1. renaissance rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Prayers for the little ones (Renaissance Books, 1999; ISBN 1-58063-048-0)

    Podobne kolokacje: