"Recent news" — Słownik kolokacji angielskich

Recent news kolokacja
Popularniejsza odmiana: recent news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ostatnie wiadomości
  1. recent przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "He can probably give us some recent news from the north."

    Podobne kolokacje: